V nakupovalno košarico ste dodali %s knjigi
Skupna cena
Povzetek naročila
Knjiga
Cena

x Knjiga


Cena dostave

Skupna cena

DOLOČILA IN POGOJI UPORABE

PRAVNO OBVESTILO IN POGOJI UPORABE

IDENTIFIKACIJA PODATKOV

V skladu z dolžnostjo obveščanja: 10. člen zakona 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja so spodaj navedene naslednje informacije: Podjetje, ki je lastnik te spletne strani, je “The Story Tailors, SL”, registrirano na naslovu c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 v Barceloni (Španija), s CIF številko: B-66606617, registrirano v poslovnem registru Barcelone, volumen 44,989, folio 213, list 473454, zapis 3ª.

Kontaktni naslov: podpora_si@themagicofmyname.com

Informacije, ki jih vsebuje www.carmojegaimena.com, predstavljajo informacijsko storitev z raznoliko paleto izdelkov, ki jih ponuja „The Story Tailors, SL“ (v nadaljnjem besedilu „The Story Tailors“) na področju personaliziranih literarnih publikacij za otroke; preko naše spletne strani lahko dostopate do različnih vsebin znotraj sektorja.

 

Uporaba spletnega mesta www.carmojegaimena.com, vključno s preprostim dostopom, atribuira stanje uporabnika in zato podlega določbam v dokumentu.

 

„The Story Tailors“ lahko kadarkoli spremeni vsebino, obliko in strukturo spletne strani  www.carmojegaimena.com, kot tudi zgoraj omenjene določbe, in sicer brez predhodnega obvestila.

 

SPREJETJE POGOJEV UPORABE

 

Dostop do spletne strani www.carmojegaimena.com zahteva sprejetje Določil in pogojev uporabe, njenega Pravilnika o zasebnosti in pravnega obvestila, ki so trenutno v veljavi na tej spletni strani, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, razen če bi šlo za velike spremembe. Navigacija ali uporaba spletnega mesta in omenjenih podpornih kanalov, skupaj z označevanjem in uporabo prijav v različnih oblikah, predpostavlja nedvoumno sprejetje navedenih pogojev s strani uporabika.

 

Uporabnik dostopa na spletno stran www.carmojegaimena.com na lastno odgovornost in se zavezuje, da jo bo uporabljal v skladu z zakonom in ne bo storil ničesar, kar bi lahko škodilo podobi, interesom ali pravicam “The Story Tailors” ali tretjih oseb, in prav tako ne bo storil ničesar, kar bi lahko preobremenilo, poškodovalo ali onemogočilo spletno stran, strežnike in drugo računalniško opremo. Uporabnik bo odgovarjal za kakršnokoli morebitno škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi kršitve te obveznosti. Dostop do www.carmojegaimena.com zahteva posredovanje operaterjev tretjih oseb, zato je takšen dostop lahko prekinjen, preklican ali nedostopen zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

“The Story Tailors” ne odgovarjajo za morebitne škode ali izgube, ki bi lahko nastale kot posledica le-tega. Uporabnik mora sprejeti ustrezne ukrepe, da bi odkril in odpravil morebitne viruse, črve ali druge elemente, ki bi lahko spremenili njegove računalniške sisteme.

Uporabnik strani ne sme uporabljati na noben nezakonit ali neustrezen način, in s tem kršiti veljavno zakonodajo ali dovoljenje. Uporabnik se strinja z vsemi navodili, ki jih nudimo v zvezi z uporabo strani.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA

 

Izvorna koda, grafične podobe, slike, fotografije, animacije, programska oprema, avdiovizualne vsebine, besedilo in informacije, vključno z razlikovalnimi znaki ali drugimi pravicami industrijske lastnine in z vsebino, ki je zbrana na spletni strani  www.carmojegaimena.com so zaščiteni z ustreznimi zakoni Združenega kraljestva o pravicah intelektualne in industrijske lastnine v korist „The Story Tailors“, zato popolna ali delna reprodukcija te spletne strani ali njena računalniška obdelava, javna komunikacija, distribucija, širjenje ali vnašanje kakršnihkoli sprememb ni dovoljeno. Preoblikovanje in kakršnakoli druga oblika izkoriščanja brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika „The Story Tailors“, v skladu z določbami 8. in 32. odstavka drugega odstavka Zakona o intelektualni lastnini, je kaznivo dejanje.

 

Dostop do ali uporaba spleta ne pomenita odstopa pravic in dovoljenja izkoriščati vsebine le-tega.

 

Uporabnik lahko uporablja gradivo, ki se pojavi na tej spletni strani izključno in edinole za osebno in zasebno uporabo; kakršnakoli uporaba v komercialne namene ali za izvajanje nedovoljenih dejavnosti, je strogo prepovedana. Vse pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, so izrecno rezervirane iz strani „The Story Tailors“.

 

„The Story Tailors“ bodo nadzorovali upoštevanje zgornjih pogojev in pravilno uporabo vsebine, predstavljene na njeni spletni strani, ter  bodo sprožili vse ustrezne civilne in kazenske postopke, v primeru  kršitve teh pravic s strani uporabnika.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Dostop do spletne strani „The Story Tailors“ ali njena uporaba a priori ne pomeni zbiranja osebnih podatkov uporabnika iz strani „The Story Tailors“. Vendar pa, ko bodo „The Story Tailors“ zahtevali osebne podatke, kjer je to potrebno, bo o tem naročnik ustrezno obveščen v skladu s členom 13 evropske uredbe 2016/679 z dne 27. aprila (GDPR) o splošni uredbi o varstvu podatkov, in sicer preko pravnega obvestila in v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

 

Osebni podatki, zbrani v obrazcih zahtevkov za informacije ali med postopki nakupa izdelkov, bodo predmet avtomatizirane ali mešane obravnave in bodo vključeni v ustrezne datoteke, ko so v lasti „The Story Tailors“.

 

Zbiranje in avtomatizirana obdelava osebnih podatkov je namenjena ohranjanju pogodbenega razmerja, vzpostavljenega s „The Story Tailors“, in služi tudi upravljanju s spletno stranjo, informiranju in zagotavljanju vedno boljših storitev, za katere je z uporabnikom sklenjena pogodba.

 

V našem Pravilniku o zasebnosti – ki je  dokument, ki dopolnjuje ta dokument -  so načini in nameni zbiranja osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, zelo podrobno opisani. 

 

„The Story Tailors“ so sprejeli tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti podatkov in preprečitev njihove spremembe, izgube, nepravilnega ravnanja z njimi ali nepooblaščenega dostopa do njih, pri čemer so vzeli v poštev stanje sodobne tehnologije, občutljivo naravo shranjenih podatkov in tveganja, katerim so ti  izpostavljeni, bodisi s strani fizičnih oseb ali naravnega okolja. Sprejeti bodo tehnični in organizacijski ukrepi, katerih cilj je doseči temeljne cilje v smislu varnosti, kot so: zaupnost, ki se razume kot omejitev dostopa nepooblaščenih oseb do informacij; celovitost, ki jo razumemo kot vzdrževanje zanesljivih in kakovostnih informacij ter razpoložljivost, ki se razume kot zagotovitev dostopa do informacijskega sistema na zahtevo pooblaščenega uporabnika.

 

Ne prevzemamo pa nikakršne odgovornosti za neresničnost vami posredovanih informacij, niti za posledice le-tega ali morebitne ukrepe, kot je možnost prekinitve pogodbe.

Družba vaših podatkov avtomatsko ne obdeluje. Vendar bo vsaka njihova morebitna obdelava, če pride do nje, potekala v skladu z zakonodajo, in po vašem izrecnem soglasju ali ker bo to nujno potrebno za zagotovitev pogodbene storitve.

 

In nenazadnje, „The Story Tailors“ vam lahko pošljejo e-mail, ki bo vključeval novice z informacijami o aktualnih ponudbah in popustih, ki so lahko v vašem interesu, vendar bo v ta namen od vas zahteval posebno privolitev.

 

PIŠKOTKI

 

Vse informacije v zvezi s piškotki, ki jih uporabljamo na spletni strani www.carmojegaimena.com, so navedene v našem Pravilniku o zasebnosti in v pravilniku o uporabi piškotkov. (Vse o vsebini piškotkov najdete v Pravilniku o zasebnosti).

 

POMEMBNA INFORMACIJA

Kontaktni podatki odgovorne osebe / predstavnika:

„The Story Tailors, S.L.“, z naslovom C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 v Barceloni, s CIF številko: B-66606617. E-mail za pomoč strankam je:  podpora_si@themagicofmyname.com.

Namen dejavnosti: Upravljanje nakupa personaliziranih otroških izobraževalnih literarnih publikacij in, kjer je to primerno, glasil.

Legitimacija: Z nedvoumno privolitvijo, ko so sprejeti pravni pogoji naše spletne strani.

Prejemniki: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih pravne obveznosti ali v nalogah, ki so potrebne za izpolnitev naročila.

V ta namen vas obveščamo, da bomo vaše podatke, kadar bo to nujno potrebno, sporočili tiskarskim službam in poštnim službam, v okviru geografske razmejitve, da bomo lahko izdelali vaše naročilo, izdelek vam lahko poslali ter, da boste lahko spremljali njegovo dostavo.

Elektronsko informativno komuniciranje in glasila se izvajajo preko podjetja Email Marketing Mailchimp.

 

Pravice: Stranke lahko uveljavljajo pravico do dostopa, popravka, nasprotovanja ali izbrisa, in sicer na naslovu, ki je naveden v informacijah zgoraj (torej na naslovu podjetja ali po elektronski pošti), lahko tudi preko naše spletne strani. Tiste, ki se počutijo oškodovane, obveščamo, da imajo pravico zahtevati neprenosljivost svojih podatkov, kadar je to primerno, ter omejitev njihove obravnave, ki se izvede, kadar namen ne obstaja več ali v primeru konkretnega nasprotovanja konkretnemu obravnavanju podatkov.

 

Zainteresirane stranke ali osebe, ki jih obravnavanje zadeva, imajo pravico, da kadarkoli umaknejo svoje soglasje.

 

Nazadnje, stranka ali oškodovani uporabnik se ima pravico obrniti na Agencijo za varstvo podatkov, subjekt, ki nadzoruje vse vidike pravilne uporabe predpisov o varstvu podatkov. Njim lahko uporabnik poroča ter pri njih brani svoje interese v primeru, če  meni, da je to primerno; njihov spletni naslov je: www.agpd.es.

 

Izvor: Vir podatkov je zainteresirana stranka in njegov skrbnik ali starši. Obdelani podatki so potrebni za identifikacijo na osnovni ravni, s splošnim značajem.

Ohranjanje podatkov: Podatke bomo hranili, dokler obstajajo vzajemni interesi strank, zaradi zagotovitve veljavnosti razmerja ali zaradi nujnega soglasja. Podatki bodo v našem prodajnem podjetju ostali, v skladu z obveznimi predpisi, vse do prekoračitve zastaralnih rokov.

Mednarodni transferji: Trenutno niso narejeni.

Dodatne informacije: Informacijski kanali:

1º.- E-mail: podpora_si@themagicofmyname.com

2º.- V sami ustanovi: C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona, Španija.

3 °.- Skozi naša pravna besedila, objavljena na spletni strani: www.carmojegaimena.com, še posebej v oddelkih Pravno obvestilo, Pravilnik o  zasebnosti in kontaktni obrazci.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

The Story Tailors ne odgovarjajo za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki lahko nastaneta zaradi uporabe vsebine spletne strani; za to je odgovoren izključno uporabnik, ki dostopa do njih.

 

The Story Tailors  ne odgovarjajo - neposredno, posredno ali kot hčerinsko podjetje – za kakršnekoli morebitne škode in izgube, ki izhajajo iz sklepanja pogodb o storitvi s prilagodljivo vsebino. Torej ne nosijo odgovornosti za vključitev slik ali vsebin, ki vključujejo kršitev pravic do slike, intelektualne in industrijske lastnine, in ki lahko povzročijo pravno kršitev kakršnegakoli obsega, saj je to odgovornost posameznika, ki naroči storitev in se zavezuje, da je imel zakonit dostop do vsebin, ki jih posreduje in ki so potem uporabljene za pripravo predmeta naročila, katerega uporaba bo samo zasebna. Prav tako ne nosijo odgovornosti za morebitne semantične, slovnične ali pravopisne napake, ki jih je posredoval naročnik pri pripravi pogodbenega proizvoda; zanje je odgovoren izključno naročnik. Naročnik se zavezuje, da za takšne svoje napake ne bo krivil podjetja „The Story Tailors“.

 

Prav tako The Story Tailors ne nosijo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe zastarele ali napačne različice brskalnika, zaradi prekinitve povezave med prenosom podatkov, zaradi računalniških virusov, okvar ali prekinitev povezave in prekinitve delovanja telematskega sistema, zaradi blokad nastalih v zvezi s  pomanjkljivostmi ali preobremenjenostjo telefonskih linij ter za škodo, ki jo lahko povzročijo tretje osebe z nepooblaščenim posegom.

 

Spletna stran The Story Tailors vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so lahko zanimive za uporabnike. Vendar “The Story Tailors” ne prevzemajo nobene odgovornosti za te povezave in ne morejo zagotoviti skladnosti z ustreznimi Pravilniki o zasebnosti, zato uporabnik dostopa do vsebine zgoraj navedenih spletnih strani pod njihovimi pogoji uporabe, in izključno na lastno odgovornost. Ne prevzemamo niti odgovornosti nad stiki, ki jih uporabnik vzpostavi s potencialnimi sodelavci preko svojih pasic.

The Story Tailors niso odgovorni za kršitev kakršnihkoli veljavnih pravil, iz strani uporabika, med dostopanjem do spletnega mesta www.carmojegaimena.com in / ali pri uporabi informacij, ki jih vsebuje.

Ne odgovarjamo za kakršnokoli izgubo, škodo ali stroške (vključno z izgubo dobička), ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi kakršnekoli napake ali zamude pri izpolnjevanju katerekoli obveznosti v skladu s Pogoji uporabe, in sicer v primeru, če so razlog dogodki ali okoliščine, ki so popolnoma izven našega razumnega nadzora, kot so, na primer (a ne samo): stavka, industrijske akcije, izpadek dobave toka in s tem povezana poškodba opreme, ukrepi vlade in podobno.

The Story Tailors si pridržuje pravico, da prekine ali zavrne diskretno, kadarkoli in brez predhodnega obvestila, dostop kateregakoli uporabnika do vsebine z omejenim dostopom, pod katerokoli od opisanih okoliščin.


POVEZAVE

Povezave, do katerih lahko dostopate na spletni strani tretje osebe, imajo poseben namen, in sicer zagotoviti uporabniku druge vire informacij, ki bi ga utegnile zanimati.

“The Story Tailors” si prizadevajo pregledati vsebino svojih povezav. Vendar pa je nemogoče vedno vedeti, kakšna je vsebina predlaganih povezav. Iz tega razloga prosimo naše uporabnike, da če naletijo na vsebine, ki bi kršile zakone, bile v nasprotju z moralo in javnim redom, da  nas o tem obvestijo na:  podpora_si@themagicofmyname.com.

“The Story Tailors” uporabljajo socialna omrežja za promocijo svojih dogodkov, storitev in izdelkov, s čimer dosežejo največje možno število prejemnikov, vendar pod pravnimi pogoji, določenimi za tisto socialno omrežje.

 

ODGOVORNOST

Na kratko, izključno uporabnik je odgovoren za uporabo storitev, vsebine povezav in hipertekstov, ki so vključeni v spletno stran www.carmojegaimena.com.

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Osebni podatki, zbrani s pomočjo različnih obrazcev na spletnem mestu, so predmet pogojev, ki so vključeni v naš Pravilnik o zasebnosti in ta dokument. Obe besedili se dopolnjujeta.

Osebne podatke, ki jih lahko zbiramo o uporabniku, bomo uporabljali le v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti. Ta pravilnik je bistveni del teh Določil in pogojev, zato je pomembno, da ga preberete. S sprejemanjem Določil in pogojev uporabnik sprejema in soglaša z našim Pravilnikom o zasebnosti.

PREKINITEV

Stranko lahko kadar koli odstranimo ali ji prenehamo zagotavljati storitve, ki so na voljo preko naše spletne strani, po lastni presoji, iz kakršnegakoli razloga.

Dostop do strani uporabniku lahko prekinemo kadarkoli, po lastni presoji, z ali brez predhodnega obvestila.

 

PRIDRŽEK PRAVICE

 

The Story Tailors si pridržujejo pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremenijo in posodobijo informacije na svoji spletni strani ali njeno konfiguracijo in prezentacijo. Prav tako si pridržujejo pravico, da začasno in brez predhodnega obvestila začasno prekinejo dostop do spletne strani zaradi morebitne potrebe, da opravijo vzdrževalna dela, popravila ali izboljšave.

 

The Story Tailors si pridržujejo pravico, da po lastni presoji vključijo ali odstranijo celotno spletno stran ali njen del.

 

Navigacija uporabnika dovoljuje predpostavko, da je seznanjen s spremembami vnesenimi v prejšnja pravna besedila.

 

 

POGOJI POGODBE:

 

Splošni pogoji

Ignoriranje ali neupoštevanje splošnih pogojev ne odvezuje nobene stranke od skladnosti poslovanja. Spletna stran „The Story Tailors“ je namenjena izključno odraslim osebam in je ne smejo uporabljati mladoletniki. Izrecno zahtevamo, da starši ali zakoniti skrbniki sprejmejo ustrezne ukrepe, da mladoletnikom preprečijo možnost registracije in nakupov. Od trenutka, ko se  naročnik registrira, pričakujemo popolno in neomejeno sprejemanje izpostavljenih pogojev.

 

Naročila in specifikacije

Potrditev naročila vsebuje podrobnosti o vašem naročilu in ceni. Vaša odgovornost je, da nas kontaktirate in nas čim prej obvestite o morebitnih napakah pri naročilu. Če tega ne storite, lahko pride do napačne dostave. Sistem ne more sprejeti sporočila o kakršnihkoli napakah po preteku 20-urnega roka od opravljenega naročila, saj se takrat že prične postopek tiskanja. V takšnih primerih družba ni dolžna naročniku povrniti stroškov nakupa. Zahtevati dostavo naročila je možno najkasneje 90 dni od odprave pošiljke, saj pot poteku tega časa zgodovinska zbirka podatkov o pošiljki ni več dostopna.

 

Prizadevamo si, da bi čim bolj natančno prikazali in opisali vse natisnjene barve izdelkov, ki so prikazane na naši spletni strani in v razdelku „Predogled“, vendar ne moremo zagotoviti, da bodo barve dostavljenega izdelka popolnoma enake barvam, prikazanim na monitorju vašega računalnika ali na zaslonu vaše mobilne naprave v času predogleda.

 

Pogoji dostave

Ker vam na www.carmojegaimena.com želimo nuditi čim boljše storitve,  vam bomo poskušali dostaviti vašo personalizirano zgodbo čim hitreje.  Razpoložljive metode dostave so standardne in ekspresne. Predviden rok dostave izdelka je približno 15 delovnih dni od nakupa pri standardni dostavi in 10 delovnih dni v primeru ekspresne dostave. Obdobje priprave personalizirane knjige je v veliki meri odvisno od razpoložljivosti tretjih oseb, odgovornih za tiskarska in transportna podjetja.

 

Naslov dostave naših izdelkov je soglasno določen v naročilu, standardna metoda dostave (razen če je dogovorjeno drugače) je navadna pošta. Delamo vse, kar je v naših močeh, da vsako naročilo dostavimo pravočasno, v vnaprej določenem roku. Dobavni rok ne bi smel biti bistvo teh pogojev in za morebitne izgube ali stroške, ki bi jih lahko utrpeli zaradi zamude pri dostavi vašega naročila, ne nesemo odgovornosti.

 

Uporabnik mora po prevzemu preveriti stanje svojega izdelka, in v primeru, da je izdelek dostavil prevoznik, podpisati dokument o prevzemu paketa. Uporabnik ne sme zavrniti naročila ali dela naročila na podlagi prepozne dostave, če gre za naročilo, ki je sestavljeno iz več izdelkov. Če so v času dostave izdelki okvarjeni ali poškodovani, mora uporabnik predložiti pisni opis poškodb ali napak in predložiti ustrezne dokaze.

 

Pridržujemo si pravico, da vaše naročilo pošljemo v več pošiljkah. V primeru, da je naročilo predvideno v različnih pošiljkah, bo vsaka dostava del neodvisne pogodbe. Če po pomoti ne prevzamete naročila, potem vam ne bomo dolžni povrniti stroškov v vrednosti nakupa.


Sprejem pošiljke

Uporabnik mora biti v vnaprej dogovorjenem terminu na voljo za sprejem pošiljke, saj mu bo standardna kurirska služba poskusila dostaviti pošiljko največ 2-krat. Po teh poskusih paket ostane pri kurirski službi 7 dni. Če po preteku tega roka uporabnik ne prevzame paketa, se nam vrne, uporabnik pa prevzame stroške. Če je pošiljka zavrnjena ali vrnjena zaradi napačnega naslova, je za stroške  odgovoren uporabnik. Če uporabnik niti do izteka roka ne dvigne pošiljke, se nalog prekliče in pravica do vračila ustreznega zneska je nična, ker so bile knjige narejene po naročilu in so jasno personalizirane.

 

Prevoz

Naročilo katerekoli storitve ali izdelka pomeni soglasje s tem, da vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali podjetju “The Story Tailors,” posredujemo prevoznemu podjetju.

Za tveganje izgube in / ali poškodbe med dostavo pogodbenega blaga nese odgovornost prevozniška družba.

 

Ob prejemu blaga morate obvezno preveriti, ali je na dobavnici osebno podpisan prevoznik, saj je le tako možno za nazaj preveriti informacije, ki se lahko nanašajo na stanje blaga, embalažo, število paketov ali druge informacije, ki bi lahko kazale na nepravilnosti v pošiljki. Bistveno je, da nas o morebitnih nepravilnostih obvestite v največ 24 urah od prejema pošiljke, da lahko po potrebi ukrepamo.

 

 

Plačilo

Vse cene vključujejo DDV. DDV se izračuna na podlagi končne vrednosti vašega naročila, v evrih in v odstotku, ki je veljal v času naročila.

 

Plačilo se opravi preko plačilne platforme našega ponudnika (trenutno Debitna / Kreditna kartica ali PayPal), v času oddaje naročila in sicer v trenutku, ko ga odobrimo. Takrat bo izvedeno polno plačilo in pogodba bo vstopila v veljavnost. Platforma, ki upravlja plačila s kreditno ali debetno kartico (Visa, Mastercard ali American Express), je Adyen BV.

 

Uporabnik se strinja, da so vse podrobnosti, ki nam jih posreduje za izvedbo svojega  naročila, pravilne, da je njim izbrano plačilno sredstvo njegova lastnina in da poseduje dovolj sredstev ali kreditnih možnosti za kritje plačila in celotnih stroškov naročila.

 

Plačilo za vse izdelke poteka preko zunanjega ponudnika plačilnih storitev. Uporabnik mora navedenemu ponudniku posredovati svoje podatke o plačilu in mora sprejeti tudi dodatne pogoje v zvezi z uporabo te storitve. V skladu z veljavno zakonodajo, ne sprejemamo in ne nesemo nobene odgovornosti za dejanja, ki so povezana z vašo uporabo navedenega - zunanjega - plačilnega ponudnika.

 

Pravila vračil in odpovedi

Moramo vas opomniti, da so izdelki, ki so na voljo v naši trgovini, izdelani v skladu s specifikacijami iz strani uporabnika, zatorej jasno personalizirani. Pravice do odstopa od pogodbe se na pogodbe, ki zadevajo dobavo blaga, izdelanega v skladu s specifikacijami potrošnika in uporabnika, ter imajo za posledico nastanek jasno personaliziranega blaga, ne nanašajo.

 

Uporabnik ima pravico  preklicati svoje naročilo le v naslednjih okoliščinah:

 

1 - Če vam naročila nismo mogli dostaviti niti v roku 35 dni od dneva izdaje naročila  iz razlogov, ki jih je v celoti mogoče pripisati podjetju „The Story Tailors“.

 

2 - V primeru okvarjenih izdelkov takoj, ko odkrijete napako (pod pogojem, da ste izdelek pregledali čim prej po dostavi).

 

Če je naročilo preklicano pod pogoji 1 ali 2, bomo odgovorni za vse stroške zadevnega naročila (vključno s stroški začetne dostave in stroški ponovne dostave (če do nje pride)). Obvestila, v katerih izražate željo po preklicu celotnega naročila, morate nasloviti na: podpora_si@themagicofmyname.com.

 

Razen v zgoraj navedenih okoliščinah vam nobena določba v teh Določilih in pogojih ne daje pravice do odpovedi ali vračila blaga, ki je po svoji naravi izdelano po vaših željah in je jasno personalizirano. Uporabnik mora vsak izdelek vrniti v originalni embalaži (ki jo je treba hraniti v ta namen).

 

V primeru dostave okvarjenega izdelka mora prodajalec po potrebi izvesti popravilo, zamenjavo ali znižanje cene izdelka, ali prekinitev pogodbe, ki bo za potrošnika in uporabnika brezplačna. Da bo do tega lahko prišlo, mora potrošnik po elektronski pošti posredovati dokazno vizualno gradivo (fotografije), da je izdelek res poškodovan. Prodajalec je odgovoren za vsako neskladnost, ki se pokaže v prvih dveh letih po dobavi.

 

Spletno reševanje sporov in konfliktov za potrošniško platformo iz člena 14 Uredbe (EU) 524/2013: Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (ODR), ki je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/consumers / odr /. Informacije o sodelovanju v postopku reševanja sporov pred arbitražo.

 

 

© 2019- “The Story Tailors, S.L.”

Vse pravice pridržane.